LOGO
O nas PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 
piątek, 25 lutego 2011 22:31

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach  działa w strukturze Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach od 1 czerwca 2016 roku (na mocy uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z 18 kwietnia 2016 roku).  Wcześniej funkcjonowało samodzielnie jako wojewódzka samorządowa instytucja kultury.

Instytucja powstała w 1992 roku z inicjatywy ówczesnego wojewody katowickiego Wojciecha Czecha jako Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, w 2003 roku zmieniło nazwę na Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Zostało powołane do prowadzenia działalności w celu zachowania wartości środowiska kulturowego oraz do podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego i opieką nad tym dziedzictwem.

W sferze zainteresowania Centrum pozostają wartości materialne i niematerialne dziedzictwa kulturowego, w tym między innymi:

 • zabytki nieruchome: dzieła architektury i budownictwa, parki, ogrody, dzieła budownictwa obronnego, obiekty przemysłu i techniki, układy urbanistyczne i ruralistyczne, założenia krajobrazowe...
 • zabytki ruchome: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła, materiały biblioteczne, wytwory techniki, dzieła sztuki ludowej, przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne...
 • zabytki archeologiczne: kurhany, cmentarzyska, pozostałości osadnictwa, relikty działalności człowieka...
 • elementy kultury niematerialnej: tradycje, technologie, miejsca pamięci narodowej, historyczne nazwy...


Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego prowadzi działania dokumentacyjne, edukacyjne, informacyjne, wydawnicze, w tym między innymi: - prace badawcze, studialne, projektowe i dokumentacyjne,

 • dokumentowanie oraz gromadzenie danych i materiałów źródłowych z zakresu dziedzictwa kulturowego ziem wchodzących w skład województwa śląskiego,
 • opracowywanie ekspertyz, opinii, ekspertyz i raportów, w tym diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian w środowisku kulturowym,
 • promocję dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu,
 • przygotowywanie wystaw, szkoleń, odczytów, konferencji i sesji,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

 

 


Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach świadczy usługi w zakresie wykonania opracowań i dokumentacji konserwatorskich, takich jak:

 • karty ewidencyjne zabytków nieruchomych i ruchomych
 • karty adresowe do Gminnej Ewidencji Zabytków
 • Gminne Programy Opieki nad Zabytkami


Pełna oferta

 

Zabytek dnia

WPOnZ - POBIERZ ANKIETY

500 LAT REFORMACJI

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 788 gości 
scdk

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Dział Centrum Dziedzictwa
40-057 Katowice ul. Teatralna 4
tel./fax +48 32 251 75 63
sekretariat@rik.katowice.pl
logorik spe bip