LOGO
WKWŚ t. 8 PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego
t. 8: Świątynia

red. Irena Kontny

Cena: 35 zł. Rok wydania: 2016. ISSN 2082-0305.; ISBN 978-83-945841-1-5

Ósmy tom serii tematycznie oscylujące wokół konserwacji zabytków sakralnych.

Wyd. I, 2016, format B5, ss. 436, papier kredowy, ilustracje barwne

Premiera książki, adresowanej do konserwatorów zabytków, historyków, historyków sztuki, architektów, kulturoznawców, etnologów i pasjonatów dziedzictwa kulturowego, miała miejsce w Katowicach 15 grudnia 2016 roku podczas sesji konserwatorskiej „Świątynia”.

W części „Prace konserwatorskie” omówione zostały prace przeprowadzone na terenie województwa śląskiego przede wszystkim w kościołach katolickich, ale nie tylko. W publikacji podjęty został także problem kościoła ewangelicko-augsburskiego w Bytomiu-Miechowicach i wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na ten kościół; ta kwestia dotyczy także kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie. Opublikowano też artykuły na temat prac konserwatorskich w domach modlitwy Mizrachi i w Bramie Cukermana w Będzinie oraz w domu przedpogrzebowym w Gliwicach (obecnie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach).

Jeżeli chodzi o świątynie katolickie podjęte zostały zagadnienia dotyczące prac w następujących obiektach: bazylice klasztoru o.o. Paulinów na Jasnej Górze, katedrze św. Mikołaja w Bielsku Białej, klasztorze przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie, kościele św. Bartłomieja w Smolnicy, kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie, kościele Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie, kościele w Puńcowie, w zabytkowym kościele Podwyższenia Krzyża w Sławkowie, w kościele pocysterskim w Rudach, kościele św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach oraz kościele św. Mikołaja w Przyrowie.

W części „Studia i badania” znajdziemy informacje o problemach rekonstrukcji nastaw ołtarzowych w kościołach doby historyzmu na terenie Górnego Śląska, o nowo odkrytych malowidłach w zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. Świętych Andrzeja i Barbary w Częstochowie, malowidłach ściennych w prezbiterium kościoła w Lubecku oraz o istniejących synagogach na terenie województwa śląskiego.

Wydawcami „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego” są Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach i Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Spis treści

I. Prace konserwatorskie

Krystyna Białkiewicz, Katarzyna Dzienniak, Irena Kontny: Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy synagogi Mizrachi w Będzinie

Ewa Caban: Nie tylko „kurz i pajęczyny”. Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Bartłomieja w Smolnicy

Anna Chaber: Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza oraz wyposażenia bazyliki klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie w latach 2009–2012

Lucyna Chrzan: Marzycielska natura Marzyna z Krzeszowic uwieczniona w malarskiej dekoracji katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Bialej

Marta Dąbrowska: Ecclesia de Czencina – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie. Prace konserwatorskie przy wyposażeniu świątyni

Marian Jaksik: Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego w Bytomiu-Miechowicach

Aleksandra Janikowska-Perczak: Klasztor przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie. Badania, odkrycia, rewitalizacja

Barbara Josińska: Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie. Wpływ skutków eksploatacji górniczej na dzieje jego budowy i ratowania

Karolina Jakoweńko: Przywracanie pamięci – dawny żydowski dom modlitwy w Bramie Cukermana w Będzinie

Irena Kwaśny: Polichromia na słupie w kościele w Puńcowie

Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska: Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie

Milena Mzyk-Makosz i Dariusz Makosz: Regotyzacja kościoła w Rudach

Filip Pelon: Technika i technologia wykonania nowoodkrytego gotyckiego obrazu, będącego połączeniem dwóch typów ikonograficznych: Hodegetrii Krakowskiej i Sacra Conversazione, z kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach

Ewelina Pokorska-Ożóg: „Wszystko ma swój czas” – ratowanie gliwickiego żydowskiego domu przedpogrzebowego

Anna Sypek, Maria Góralczyk: Prace konserwatorskie przy wyposażeniu w prezbiterium i kaplicy północnej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Boronowie

II. Studia i badania

Natalia Koziara, Jerzy Żmudziński: Nowo odkryte malowidła ścienne na sklepieniu zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. śś. Andrzeja i Barbary w Częstochowie. Uwagi na temat okoliczności i czasu powstania oraz ikonografii i autorstwa

Leszek Makówka: Problem rekonstrukcji nastaw ołtarzowych w kościołach doby historyzmu na terenie Górnego Śląska

Marek Walczak: Malowidła ścienne w prezbiterium kościoła parafialnego w Lubecku. Wstępne rozpoznanie programu ikonograficznego i stylu

Dariusz Walerjański: „Domy Boże i bramy do nieba”. Zachowane synagogi na terenie województwa śląskiego

III. Wspomnienie

Wspomnienie o Annie Fabiańczyk

IV. Komunikaty

Lista przyznanych dotacji z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wykonanych w 2015 roku

Lista przyznanych refundacji – kosztów poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wypłaconych w 2015 roku z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

Wykaz prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, przeprowadzonych w latach 2013–2015

Wykaz zadań rekomendowanych do udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków


Noty biograficzne

 

Zabytek dnia

WPOnZ - POBIERZ ANKIETY

500 LAT REFORMACJI

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 147 gości 
scdk

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Dział Centrum Dziedzictwa
40-057 Katowice ul. Teatralna 4
tel./fax +48 32 251 75 63
sekretariat@rik.katowice.pl
logorik spe bip