LOGO
Strona startowa Przemysł i Technika Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
sobota, 26 lutego 2011 12:23

Szlak Zabytków Techniki jest drugim, po Szlaku Architektury Drewnianej, szlakiem kulturowym w województwie śląskim. Przedsięwzięcie to powstało z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego, było realizowane przez Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W procesie tworzenia szlaku uczestniczyły także Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Śląska Organizacja Turystyczna. Ten szlak tematyczny ma stanowić nowy regionalny, markowy produkt turystyczny służący promocji województwa, rozwojowi turystyki oraz ochronie dziedzictwa techniki.

 

Bielsko-Biała, Dom Tkacza

 

Łaziska Górne, Muzeum Energetyki

 

Gliwice, Muzeum Techniki Sanitarnej

 

Prace nad szlakiem rozpoczęto w 2004 r. Powstał wtedy projekt przedsięwzięcia, w którym zostały uwzględnione poszczególne etapy jego realizacji. Do prac nad nim zaproszono samorządy lokalne, właścicieli obiektów, służby konserwatorskie oraz organizacje i firmy turystyczne. Dzięki konsultacjom z tymi podmiotami powstała wstępna lista obiektów, z której zostały wyłonione 52 obiekty wiodące. Podczas 9 wyjazdów terenowych zespół roboczy oceniał obiekty według różnych kryteriów wyboru (znaczenie dla historii architektury, techniki lub tradycji przemysłowych regionu, dostępność, infrastruktura okołoturystyczna, bezpieczeństwo zwiedzania, stan zachowania). Po analizie materiału z wizytacji terenowych utworzono listę obiektów wstępnie zaklasyfikowanych na szlak. Lista rekomendowanych obiektów została przedstawiona do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Śląskiego. Ostatecznie Zarząd wybrał 29 obiektów i zapewnił środki finansowe na dalszą realizację szlaku.

 

Karchowice, Zakład Produkcji Wody "Zawada"

 

Mysłowice, Centralne Muzeum Pożarnictwa

 

Radzionków, Muzeum Chleba

 

Sosnowiec, dworzec kolejowy

Dalsze prace nad szlakiem polegały na opracowaniu jego logo i Katalogu Identyfikacji Wizualnej, czym zajęła się Polska Agencja Promocji Turystyki S.A. Agencja przeprowadziła także szkolenie w zakresie metod powołania i zasad funkcjonowania lokalnych organizacji turystycznych (LOT). Pokłosiem szkolenia był projekt statutu organizacji, która w przyszłości stanie się koordynatorem szlaku. Kolejnym etapem było opracowanie graficzne tablic, ich wykonanie i montaż w terenie. Przygotowano także stronę internetową (www.gosilesia.pl/szt) oraz szlakowe gadżety. Zwieńczeniem tych prac było otwarcie szlaku w październiku 2006 r., które odbyło się w Muzeum Miejskim w Tychach. Równolegle z otwarciem w środkach masowego przekazu prowadzona była kampania reklamowa. Planowane jest także powołanie stowarzyszenia zarządzającego szlakiem oraz wykonanie i montaż dojazdowego oznakowania drogowego.Rudy, Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowych

 

Katowice, osiedle Nikiszowiec

 

Tarnowskie Góry, Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych

 

Spośród obiektów, które weszły w skład szlaku, najwięcej, bo trzy, znajduje się w Katowicach, Zabrzu i Gliwicach, po dwa znajdują się w czterech miastach województwa: Częstochowie, Bielsku-Białej, Tarnowskich Górach i Rudzie Śląskiej. Najwięcej obiektów reprezentuje branże górniczą i kolejową, oprócz tego reprezentowane są branże hutnicza, spożywcza i inne, a także osiedla i kolonie robotnicze.


Tekst: Anna Syska i Agnieszka Woźniakowska

Fotografie: Ewa Mackiewicz i Eugeniusz Tomczak

 

Zabytek dnia

WPOnZ - POBIERZ ANKIETY

500 LAT REFORMACJI

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 263 gości 
scdk

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Dział Centrum Dziedzictwa
40-057 Katowice ul. Teatralna 4
tel./fax +48 32 251 75 63
sekretariat@rik.katowice.pl
logorik spe bip