LOGO
WKWŚ t. 2 PDF Drukuj

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego
t. 2: Zamki. Pałace

red. Barbara Klajmon

Cena: 15 zł. Rok wydania: 2010. ISSN 2082-0305. ISBN 978-83-85871-59-0

Seria wydawnicza relacjonuje wydarzenia z dziedziny konserwacji zabytków. Tom 2. został poświęcony zamkom i pałacom znajdującym się w województwie śląskim.

 

Wyd. I, 2010, format B5, ss. 258, wkładki barwne W

W książce podjęto temat prac konserwatorskich prowadzonych w zamku pszczyńskim, w zamku w Siewierzu, w pałacach Dietla w Sosnowcu, Fitznera w Siemianowicach Śląskich, Pawłowicach, Goldsteinów w Katowicach i także w Katowicach Pałacu Młodzieży.

Zaprezentowano również studia i badania prowadzone w zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie, na Górze Zamkowej w Cieszynie, na zamkach w Żywcu i Świerklańcu, badania dendrochronologiczne w zabytkowych kościółkach drewnianych.

Poruszono także problem adaptacji wnętrz górnośląskich świątyń do odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II. Przedstawiono ochronę zabytków na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym, w tym sylwetkę Tadeusza Dobrowolskiego. W formie komunikatu zaprezentowano "Biblię pauperum" w kościółka.

 

Spis treści:

 • Od wydawców (B. Klajmon, J. Owczarek)
 • B. Klajmon, Zamki i pałace w województwie śląskim. Stan zasobu i problemy konserwatorskie

I. Prace konserwatorskie

 • J. Gałaszek, Prace budowlane, remontowe i konserwatorskie w zamku pszczyńskim w patach 1945-2009
 • A. Rok, Zamek w Siewierzu. Założenia konserwatorskie i rewaloryzacja zabytkowej ruiny
 • I. Kontny, Pałac Dietla w Sosnowcu. Jego dzieje i konserwacja
 • M. Lachowska, Pałac w Pławniowicach - perła śląskiej architektury
 • M. Derus, Willa-pałac miejski Wilhelma Fitznera w Siemianowicach Śląskich
 • B. Błachuta, Pałac Goldsteinów w Katowicach
 • A. Domanik-Growiec, Pałac Młodzieży w Katowicach

II. Studia i badania

 • A. Harkawy, S. Krupa, Pałac w Koszęcinie. Badania historyczno-architektoniczne na potrzeby rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego
 • Z. Jagosz-Zarzycka, Efekty badań archeologicznych prowadzonych podczas prac rewitalizacyjnych w zespole parkowo-pałacowym na Górze Zamkowej w Cieszynie w latach 2008 i 2009
 • M. Godek, Dzieje starego zamku w Żywcu
 • J. Rolak, Zamek w Świerklańcu. Historia wyburzenia w świetle materiałów archiwalnych Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
 • L. Makówka, Problem adaptacji wnętrz górnośląskich kościołów neostylowych do odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II. Współczesne próby odtwarzania zabytkowej substancji
 • A. Konieczny, Badania dendrologiczne zabytkowych kościołów drewnianych w województwie śląskim w 2009 roku

III. Sylwetki

 • J. Rolak, Ochrona zabytków na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym. Działalność Tadeusza Dobrowolskiego jako Okręgowego Konserwatora Zabytków w latach 1927-1939

IV. Komunikaty

 • A. Trzos, Karchowice i Lubecko. "Biblia pauperum" w dwóch wydaniach
 • Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu Miasta Katowice w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (B. Błachuta)
 • Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków udzielonych w 2009 roku z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach (M. Piekarz)
 

Zabytek dnia

WPOnZ - POBIERZ ANKIETY

500 LAT REFORMACJI

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 227 gości 
scdk

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Dział Centrum Dziedzictwa
40-057 Katowice ul. Teatralna 4
tel./fax +48 32 251 75 63
sekretariat@rik.katowice.pl
logorik spe bip