LOGO
Strona startowa Komercyjnie
Oferta... PDF Drukuj
czwartek, 12 stycznia 2012 21:24

 

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach wykonuje na zlecenie opracowania i dokumentacje konserwatorskie, takie jak:

• karty ewidencyjne zabytków nieruchomych i ruchomych
• karty adresowe do Gminnej Ewidencji Zabytków*
• Gminne Programy Opieki nad Zabytkami**

Wykształcenie oraz doświadczenie pracowników Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (architekci, historyk sztuki, historyk, etnolog, architekt krajobrazu, informatyk) gwarantują wysoki poziom wykonania opracowań i zgodność z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) oraz z zaleceniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa (dawnego Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków).

Centrum dysponuje oprogramowaniem MapInfo, co umożliwia dodatkowo wykonanie warstwy do mapy cyfrowej zawierającej obiekty zabytkowe w postaci punktów o określonych współrzędnych geograficznych oraz w postaci tabeli zawierającej podstawowe informacje o tychże obiektach.

Wykaz przykładowych opracowań wykonanych przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach - kliknij

Referencje - kliknij

*Obowiązek wykonania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Gminnej Ewidencji Zabytków wynika z art. 22 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Termin wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków określony został na 2 lata od czasu przekazania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wykazu zabytków z terenu gminy (art. 7 Ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75 poz. 474).

**Gminna Ewidencja Zabytków jest podstawą do sporządzenia Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami (art. 21, 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

 

Zabytek dnia

WPOnZ - POBIERZ ANKIETY

500 LAT REFORMACJI

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 290 gości 
scdk

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Dział Centrum Dziedzictwa
40-057 Katowice ul. Teatralna 4
tel./fax +48 32 251 75 63
sekretariat@rik.katowice.pl
logorik spe bip