LOGO
WKWŚ t. 7 PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego
t. 7: Woda

red. Irena Kontny

Cena: 35 zł. Rok wydania: 2015. ISSN 2082-0305. ISBN 978-83-939745-2-8

Siódmy tom serii został poświęcony wodzie rozumianej jako składowa kompozycji krajobrazowej, element zabytku, problem konserwatorski. a także czynnik gospodarczy i technologiczny.

Wyd. I, 2015, format B5, ss. 410, papier kredowy, wkładki barwne

Spis treści

I. PRACE KONSERWATORSKIE

Danuta Żabicka-Barecka, Zbigniew Barecki: Rewitalizacja zabytkowego szybu „Maciej” – przekształcenie szybu górniczego w ujęcie wody

Barbara Josińska: Rewitalizacja wież wyciągowych szybów I i II kopalni „Polska” w Świętochłowicach.

Barbara Klajmon: Folusz z Brennej. Rekonstrukcja jako odtworzenie zaginionego dziedzictwa

Sylwia Kudła-Herner: Nowo odkryty drewniany strop polichromowany w domu „Sedlaczka” w Tarnowskich Górach

Milena Mzyk-Makosz, Dariusz Makosz: Elementy układu wodnego w dawnym klasztorze cysterskim w Rudach. Problemy rewaloryzacji

Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska: Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach. Uwagi konserwatora

II. STUDIA I BADANIA

Aleksandra Bednarska, Anna Sypek: Młyny wodne w okolicach Częstochowy od końca XVIII do XX wieku

Aneta Borowik: Katowickie hale targowe

Michał Bugaj: Relikty obronnych, drewniano-ziemnych siedzib rycerskich i możnowładczych w krajobrazie rzecznym województwa śląskiego w aspekcie konserwatorskim

Ewa Caban: Zdroje, wodotryski, poidełka w budynkach szkolnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie obecnego województwa

Magdalena Cielesta: Gospodarka stawowa jako czynnik kształtujący krajobraz kulturowy terenów Górnego Śląska

Marta Dąbrowska: Bad Ernsdorf – dawne uzdrowisko w Jaworzu (do 1939 roku)

Dorota Firlej: Od bogini Żywii do św. Wita, czyli historia źródełka św. Wita w Starym Żywcu

Helena Jadwiszczok-Molencka: Higieniczne i kulturowe aspekty wody w budownictwie XIX i początku XX wieku na przykładzie miasta Bytomia

Jacek Jakubek: Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku – powstanie zakładu w Sosnowcu-Maczkach

Ewelina Pokorska-Ożóg: Historia gliwickich wież ciśnień

Anna Syska: Katowickie baseny – subiektywna historia budownictwa kąpielowego do 1939 roku

Dariusz Walerjański: Tama bezpieczeństwa. Podziemny zabytek techniki górniczej w Zabrzu

Martyna Walker: Świerklanieckie zmagania z wodą

III. KOMUNIKATY

Marta Dąbrowska: Odsłonięcie nagrobka Stanisława Myszkowskiego i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich z 4. ćw. XVI w. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bestwinie

Michał Konieczny: Odkrycie dekoracji malarskiej w prezbiterium kościoła parafialnego w Jankowicach Rybnickich

Irena Kontny: Malowany dwór. O odkryciu młodopolskich malowideł Eugeniusza Dąbrowy-Dąbrowskiego w Żywcu-Moszczanicy

Lista przyznanych refundacji – kosztów poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wypłaconych w 2014 roku z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

Lista przyznanych dotacji z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wykonanych w 2014 roku

Wykaz zadań rekomendowanych do udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Noty biograficzne

 

Zabytek dnia

WPOnZ - POBIERZ ANKIETY

500 LAT REFORMACJI

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 209 gości 
scdk

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Dział Centrum Dziedzictwa
40-057 Katowice ul. Teatralna 4
tel./fax +48 32 251 75 63
sekretariat@rik.katowice.pl
logorik spe bip