LOGO
Strona startowa Informacje
Opieka nad zabytkami
Opieka nad zabytkami PDF Drukuj
wtorek, 01 marca 2011 13:14

Zabytki to ślady działalności ludzkiej. Są niezastąpionym źródłem informacji o życiu i działalności człowieka oraz o historycznym rozwoju umiejętności artystycznych i technicznych. Zabytki są zasobami nieodwracalnymi decydującymi o tożsamości miejsca. Chcąc zachować międzypokoleniową łączność, musimy je pielęgnować. Złożoność i interdyscyplinarność działań w sferze zabytków w warunkach gospodarki rynkowej wymaga strategicznego zarządzania zabytkami opartego na długookresowej wizji rozwoju. Narzędziem realizacji strategii opieki nad zabytkami są programy opieki nad zabytkami województwa, powiatu lub gminy. Od 2003 roku sporządzenie programów opieki nad zabytkami jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 87 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

 
Wojewódzki program PDF Drukuj
wtorek, 01 marca 2011 13:14

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie śląskim na lata 2014 - 2017

"Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na Lata 2014-2017" został sporządzony przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach i przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/48/7/2014 z dnia 10 marca 2014 roku


Pełny tekst dokumentu (.pdf) >>>

 
Monitoring PDF Drukuj
wtorek, 01 marca 2011 13:16

Monitoring "Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie śląskim na lata 2010-2013"


Obowiązek prowadzenia kontroli stanu realizacji programu wynika z art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z cytowaną ustawą Zarząd Województwa Śląskiego ma obowiązek sporządzić sprawozdanie ze stanu realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na Lata 2010-2013 i przedstawić je Sejmikowi Województwa w cyklu dwuletnim. Następnie sprawozdania te powinny być przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu ich wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami.

 

Więcej…
 
Gminny program PDF Drukuj
wtorek, 01 marca 2011 13:17

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Materiały pomocnicze dla gminnych samorządów terytorialnych oraz autorów programów

autor opracowania Martyna Walker

Więcej…
 


Zabytek dnia

500 LAT REFORMACJI

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 289 gości 
scdk

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Dział Centrum Dziedzictwa
40-057 Katowice ul. Teatralna 4
tel./fax +48 32 251 75 63
sekretariat@rik.katowice.pl
logorik spe bip